348"/
344"/
345"/

Missie, Visie & Strategie

Waar staan wij voor?

Missie
Relaties en organisaties in staat stellen om op een doelmatige en efficiënte wijze de logistieke processen te coördineren.

Visie
Door middel van een pro-actieve werkomgeving wil Verhoek haar medewerkers in staat stellen om dagelijks een substantiële meerwaarde voor haar relaties te creëren. Op deze wijze is Verhoek Europe in 1953 gestart en op deze wijze wil Verhoek Europe haar dienstverlening in de toekomst naar de markt toe verder blijven continueren.

Strategische ambities
Verhoek Europe streeft door middel van verbeterde logistieke processen een optimalisering van service, continuïteit, rendement en duurzaamheid na.