336"/
379"/
338"/

Electronic Data Interchange (EDI)

EDI is de afkorting voor Electronic Data Interchange. Hiermee wordt bedoeld via elektronische wijze geautomatiseerde berichten (informatie, gegevens, data) uitwisselen tussen computersystemen (informatiesystemen) en de daarop draaiende softwaretoepassingen.

 

De kerntaken van onze afdeling Data Entry zijn:

  • Het verzorgen van de dagelijkse verwerking van de digitale opdrachten;
  • Het monitoren van de kwaliteit van de digitale opdrachten;
  • Het communiceren met onze relaties over data technische problemen;
  • Onze relaties informeren over de werkwijze van Track & Trace, Verhoek Online en EDI;
  • Bij onze nieuwe relaties een mogelijkheid tot data-overdracht bespreken en inrichten;

EDI geeft u de mogelijk om efficiënt, eenduidig, betrouwbaar en nauwkeurig informatie te verzenden. Ongeveer 95% van onze relaties maken gebruik van één van deze digitale toepassingen.

Uiteraard kunt u ook van deze digitale uitwisselingsmogelijkheden gebruik maken.
Laat u zich informeren over de mogelijkheden die onze organisatie te bieden heeft. Contacteer Data Entry: dataentry