348"/
344"/
345"/

Verhoek beloont met keurmerk PayChecked

Verhoek Nederland als Verhoek Internationaal hebben het keurmerk PayChecked ontvangen. 

Wat houdt het keurmerk PayChecked in?

De invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) was de belangrijkste aanleiding geweest om het keurmerk PayChecked in Transport te ontwikkelen. De kern van de WAS is dat opdrachtgevers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet juist uitbetalen van het loon bij werknemers van hun opdrachtnemers. De wet bestaat uit drie hoofdonderdelen: 

1. Verbetering handhaafbaarheid Wet Minimum loon
2. Openbaarmaking inspectiegegevens
3. Ketenaansprakelijkheid voor het loon 

De (loon)administratie van Verhoek is door een onafhankelijke inspectie instelling gecontroleerd. Hierbij is aangetoond dat Verhoek voldoet aan de normen en dat onze werknemers het juiste loon uitbetaald krijgen. Daarnaast is Verhoek opgenomen in het openbaar register op www.paychecked.nl