339"/
347"/
341"/
342"/

Klachtenprocedure code 95 cursus of beroepsopleiding 

Verhoek Europe doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze cursisten en deelnemers aan de Beroepsopleiding een opleiding/cursus van hoge kwaliteit volgen. Het komt echter weleens voor dat je niet tevreden bent over een onderdeel van de opleiding/cursus die wij aanbieden. Tevredenheid vinden wij erg belangrijk en daarom hebben wij een klachtenprocedure. Hieronder lees je deze procedure. Klachten kun je sturen naar:

 

Verhoek Europe

T.a.v. afdeling HR

Nijverheidstraat 20

8281 JE Genemuiden

 

Je klacht kun je sturen naar Verhoek Europe t.a.v. afdeling HR of via de mail naar academy@verhoek-europe.com. Na ontvangst wordt jouw klacht geregistreerd in ons systeem en zal hier een nummer aan toegekend worden. Binnen een termijn van vijf werkdagen ontvang je de bevestiging van ontvangst van je ingezonden klacht, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.

 

De behandelaar die jouw klacht behandelt, zal jouw ingezonden klacht onderzoeken en neemt contact op met degene binnen Verhoek Europe die bij de klacht betrokken is en verzamelt alle benodigde informatie om jouw klacht goed te onderzoeken. Het schriftelijk commentaar van de betrokkene krijg je binnen een termijn van tien werkdagen toegezonden gerekend vanaf het moment van binnenkomst melding. Daarna neemt de behandelaar contact met je op om jouw klacht toe te lichten.

 

Uiteindelijk wordt er aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de behandelaar je schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie ontvang je binnen vijftien werkdagen, gerekend vanaf het moment van binnenkomst melding. Ben je het niet eens over de uitkomst dan kun je je wenden tot de rechtbank in de gemeente waar wij gevestigd zijn.

 

Indien de bovengenoemde termijnen niet gerealiseerd kunnen worden, word je hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De uitstel kan met een maximum van tien werkdagen worden verlengd.

 

 

 

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld