348"/
344"/
345"/

Corona nieuws

In deze periode zijn er ingrijpende maatregelen gesteld door de Europese landen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Helaas zijn wij als organisatie ook genoodzaakt om maatregelen te treffen. Voor zover de omstandigheden het toelaten, zullen wij de goederen blijven afhalen en leveren. De landelijke richtlijnen blijven wij nauw volgen.

Op deze nieuwspagina vindt u alle communicatie omtrent onze corona maatregelen. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij uw Sales contactpersoon of onze Customer Service.
 

26.03.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie & afhaling Duitsland 30 maart 2020 

Graag willen wij u informeren over de gevolgen van het coronavirus. Gezien de enorme volumedaling in Duitsland zijn wij genoodzaakt om de volgende wijziging door te voeren voor de fijnmazige distributie in Duitsland. Op maandag 30 maart 2020 zullen er in Duitsland geen leveringen zijn. Dinsdag 31 maart 2020 zal de eerste leverdag van week 14 zijn. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens door onze zes vestigingen in Duitsland worden geleverd. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, wel op maandag 30 maart 2020 geleverd worden. Het afhalen van goederen in Duitsland op maandag 30 maart 2020 zal ook verschoven worden naar dinsdag 31 maart 2020.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

24.03.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Lockdown UK, vrachtbrief & levertermijn 

Graag willen wij u informeren over de gevolgen van het coronavirus. Verhoek Europe stelt alles in het werk om de gezondheid van de werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast proberen wij u als klant ook zo goed mogelijk van dienst te zijn.

In de huidige omstandigheden is de instandhouding van onze dienstverlening in de verschillende landen een enorme uitdaging. Veel van onze werknemers werken thuis, (heftruck)chauffeurs melden zich ziek, volumes dalen en veel afleveradressen zijn gesloten. De situatie verslechtert dagelijks en als gevolg hiervan kunnen wij levertermijnen niet garanderen. Tijdzendingen en leveringen binnen een tijdvenster proberen we zo goed mogelijk uit te voeren maar kunnen dit niet garanderen. Vanwege de omstandigheden kunnen we eventuele claims door vertraagde leveringen dan ook niet accepteren. Onze werknemers doen alles wat in hun vermogen ligt om de dienstverlening in stand te houden.

Voldoende afstand houden is erg belangrijk om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ter bescherming van de gezondheid van onze chauffeurs mogen vrachtbrieven met ingang van 25 maart 2020 niet meer door de ontvanger worden afgetekend. Na mondelinge goedkeuring van de ontvanger zal de chauffeur de naam van de ontvanger op de vrachtbrief vermelden. De vermelding van de naam van de ontvanger zal worden gezien als het aftekenen van de vrachtbrief door de ontvanger. Alle zendingen die vanaf 25 maart 2020 door ons worden verstuurd, vallen onder deze aangepaste condities. Eventuele claims als gevolg van een ongeldige handtekening moeten wij dan ook afwijzen.

De Engelse overheid heeft gisteravond een lockdown ingesteld. Mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven en alleen winkels die voorzien in de primaire levensbehoeften mogen geopend blijven. Dit heeft een enorme impact op onze dienstverlening en met ingang van vandaag kunnen kleine zendingen niet meer geleverd worden. In nauw overleg tussen de ontvanger, klant en onze afdeling Customer Service kunnen nog steeds grotere zendingen naar het Verenigd Koninkrijk worden verstuurd. De mogelijkheden zullen per zending worden beoordeeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor de genomen maatregelen, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

18.03.2020 Verhoek Europe | Stopzetten distributie Frankrijk

Graag willen wij u informeren over de volgende ontwikkelingen omtrent het coronavirus. President Macron van Frankrijk heeft deze week een “lock-down” aangekondigd voor een periode van twee weken. Hierdoor komt het gehele land grotendeels stil te liggen.

Deze situatie heeft enorme impact en met ingang van heden kunnen zendingen onder de 2.500 kilogram niet meer geleverd worden in Frankrijk tot nader order. Voor grotere zendingen zijn er op dit moment nog wel mogelijkheden tot levering. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met onze afdeling Customer Service om de mogelijkheden te bespreken. Door deze situatie kunnen levertijden niet gegarandeerd worden. Gezien de snelheid van de huidige ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om de transporttarieven aan te passen. De toeslagen zijn afhankelijk van de situatie en worden per zending behandeld.

Onze excuses voor de overlast en wij wensen u sterkte in deze tijd.

  

18.03.2020 Verhoek Europe | Stopzetten distributie België

Graag willen wij u informeren over de volgende ontwikkelingen omtrent het coronavirus. De Belgische overheid neemt met ingang van vanmiddag 12.00 uur vergaande maatregelen en het land komt in een “lock-down”. Voedingswinkels, apotheken en banken blijven open, maar andere niet-essentiële winkels worden gesloten. Er komt ook een samenscholingsverbod, en burgers zullen ontmoedigd worden om buiten te komen.

Deze situatie maakt het voor Verhoek Europe onmogelijk om de binnenlandse distributie in België uit te voeren en met ingang van heden zijn wij genoodzaakt om deze dienstverlening tot nader order stop te zetten. De afhalingen van goederen bij Belgische klanten zullen nog steeds plaatsvinden voor zover mogelijk. Vanuit onze vestiging in Oostende zijn er nog steeds vertrekken naar het United Kingdom.

Onze excuses voor de overlast maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

17.03.2020 Verhoek Europe | Uitstel afleverstructuur Duitsland

Graag willen wij u informeren over de nieuwe leverstructuur voor fijnmazige distributie van uw (lengte)goederen in Duitsland. In eerdere communicatie is aangegeven dat de nieuwe leverstructuur per 30 maart 2020 van start zou gaan. Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus, zijn wij genoodzaakt om de startdatum tot nader order uit te stellen. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij u hier vroegtijdig over informeren.

Onze excuses voor de eventuele overlast maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

16.03.2020 Verhoek Europe | Remboursen

Graag willen wij u informeren over de volgende ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

Om de veiligheid van de chauffeurs te waarborgen, is besloten dat we het fysieke contact met de ontvanger zoveel mogelijk willen beperken.
Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om onze dienstverlening aan te passen en met ingang van morgen (17 maart 2020) worden er geen remboursen meer geïnd. Deze maatregel geldt tot nader order. In geval van openstaande rembourszendingen nemen wij contact met u op. 

Onze excuses voor de eventuele overlast maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

16.03.2020 Verhoek Europe | Update coronavirus

Graag willen wij u verder informeren over de situatie omtrent het coronavirus (COVID-19). Diverse landen in Europa nemen extra voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Italië is inmiddels nagenoeg gesloten voor de buitenwereld en ook Tsjechië is vanaf aanstaande maandag niet meer toegankelijk voor buitenlandse mensen. België heeft de lessen op scholen opgeschort en ook in Duitsland wordt er in een snel tempo steeds meer scholen en kinderdagverblijven gesloten. Het is een kwestie van tijd wanneer andere landen verdergaande maatregelen gaan treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Gezien alle ontwikkelingen, welke in een enorm tempo op elkaar volgen, is het voor ons lastig te bepalen wat de precieze impact van het coronavirus zal zijn op onze dienstverlening in alle verschillende landen die wij beleveren. Wij willen u echter wel aangeven dat we door de ontstane situatie de levertermijnen niet meer kunnen garanderen. Alle collega’s doen alles wat in hun vermogen ligt om de dienstverlening in stand te houden. Steeds meer zendingen kunnen door ons niet geleverd worden als gevolg van gesloten ontvangstadressen. Wij willen u vragen ons hiervan op de hoogte te stellen zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Het crisisteam van Verhoek Europe houdt nauwlettend alle berichtgeving omtrent het coronavirus in de gaten en anticipeert daar tijdig op. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen ter bescherming van onze werknemers en ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus:

·          Strikte toepassing overheidsmaatregelen

·          Extra nadruk op toepassing van hygiëne 

·          Extra schoonmaak Verhoek vestigingen

·          Thuiswerken indien mogelijk

·          Bij vermoedens van ziekte moet de werknemer thuis blijven

·          Gedeelte sluiting van kantoren voor niet-Verhoek medewerkers

·          Chauffeurs worden geacht zoveel mogelijk afstand te bewaren op laad- en losadressen en hygiëneregels toepassen

·          Bezoek aan en van externe partijen zoveel mogelijk verminderen

·          Protocol voor het afhalen van goederen door externe partijen

·          Opzetten operationele scenario’s als gevolg van lockdown van gebieden/landen

 

We hopen op uw begrip in de huidige situatie en houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

10.03.2020 Verhoek Europe | Crisisteam

We would like to inform you of which actions we at Verhoek Europe are taking regarding the coronavirus.

Within Verhoek Europe we have assembled a crisis team that is constanty monitering the situation. They shall continue to follow and carefully scrutinise all major worldwide updates, therefore if it’s needed to inform anyone of any change of events, this shall be done with haste and without delay. Several scenarios have been considered and we are prepared to act swiftly on these if necessary.

At this point, we have implemented strict coronavirus hygiene rules and regulations within Verhoek Europe to guarantee the safety of our employees as much as we possibly can. These hygiene rules and regulations have been implemented in each of our departments, and all our employees are fully aware of them. We have also created a Questions&Answer list with the most common  questions about the coronavirus, and shared this with each of our employees. 
We shall continue to follow all developments closely and if any changes do occure, we shall inform you without hesitation. 
Hopefully we have informed you sufficiently with this notice.