348"/
344"/
345"/

Corona nieuws

In deze periode zijn er ingrijpende maatregelen gesteld door de Europese landen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Helaas zijn wij als organisatie ook genoodzaakt om maatregelen te treffen. Voor zover de omstandigheden het toelaten, zullen wij de goederen blijven afhalen en leveren. De landelijke richtlijnen blijven wij nauw volgen.

Op deze nieuwspagina vindt u alle communicatie omtrent onze corona maatregelen. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij uw Sales contactpersoon of onze Customer Service.
 

08.07.2021 Verhoek Europe | Leveringen DE, FR, BE & UK

Wij willen u informeren over de situatie omtrent de fijnmazige distributie naar Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van onder andere de Covid-19 situatie en de oververhitte transportmarkt.

Duitsland

De eerste maanden van 2021 kenmerkten zich door een enorme daling in volumes waardoor er structureel auto’s stil stonden. De Duitse overheid heeft onlangs besloten om de lockdown op te heffen wat een positieve ontwikkeling is. Dit zorgt momenteel voor een enorme piek in de volumes naar Duitsland. Deze piek in combinatie met de vakantieperiode en het structureel gebrek aan extra logistiek personeel zorgt voor vertragingen in de uitleveringen. Wij nemen de nodige maatregelen door ondersteuning vanuit andere Verhoek afdelingen om de situatie zo snel mogelijk te stabiliseren.

Frankrijk & België

Voor de fijnmazige distributie naar Frankrijk en België maken wij gebruik van een partner. Onze partner heeft momenteel ook te kampen met dusdanige hoge volumes in combinatie met een gebrek aan logistiek personeel. Als gevolg van deze situatie ontstaan er vertragingen in uitleveringen naar België en Frankrijk. De nodige acties worden uitgezet om de problematieken het hoofd te bieden.

Verenigd Koninkrijk

In december 2020 is onze voormalig partner voor de fijnmazige distributie van rollen en couponnen failliet gegaan. In de tussentijd hebben wij de distributie zo goed mogelijk proberen op te pakken vanuit België en Nederland met de nodige uitdagingen. Hierdoor zijn er langere levertijden ontstaan. Wij hebben twee nieuwe vestigingen in het Verenigd Koninkrijk geopend, in Harlow en Doncaster, die we klaarmaken voor de fijnmazige distributie van rollen. Op dit moment wachten we nog op een aantal nieuwe vrachtwagens die vertraging hebben opgelopen vanwege chip-problematieken. De vrachtwagens worden de komende maanden toegevoegd aan onze capaciteit. Binnenkort zullen we u informeren over de definitieve dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak.
 

06.05.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Leveringen Nederland vanaf week 19

Wij willen u informeren over de huidige situatie bij Verhoek Nederland. We hebben u eerder geïnformeerd over de capaciteitsproblemen met chauffeurs en heftruckchauffeurs. Diverse acties hebben we de laatste tijd uitgevoerd om nieuwe collega’s aan te nemen. Zo hebben we onder andere diverse uitzendbureaus in de omgeving benaderd, vacatures op verschillende media geplaatst, recruitment capaciteit opgeschaald, onze eigen rijschool is volgeboekt, aanbrengbonussen voor nieuw personeel ingevoerd en extra inzet vanuit andere Verhoek afdelingen toegevoegd. Ondanks alle genomen maatregelen is er nog steeds een capaciteitsprobleem. De logistieke markt is oververhit met een structureel tekort aan logistiek personeel. De capaciteitsproblemen worden extra versterkt door de huidige Covid-19 situatie en tevens door een ongekend hoog volume op Nederland.

Op dit moment is, vanwege de huidige overmacht situatie, het niet mogelijk om terug te gaan naar de standaard leverstructuur. We zijn niet stil blijven zitten en hebben beoordeeld wat we in deze situatie wel kunnen doen om de betrouwbaarheid van leveringen te verbeteren. Vanaf maandag 10 mei 2021 worden een aantal aanpassingen in de service van de fijnmazige distributie van rollen in Nederland doorgevoerd. Dit betekent concreet het volgende:
 

 • Nieuw leverschema voor rollen/coupons van toepassing (zie bijlage). Dit geeft inzicht in de leverdagen per postcodegebied.
 • Tijdzendingen zijn alleen mogelijk in tijdsblokken van “in de morgen tussen 08:00 en 12:00” en “in de middag tussen 12:00 en 17:00”.
 • Wij willen u vragen om zendingen buiten het leverschema tot een minimum te beperken. Indien er toch urgente zendingen zijn, willen we u vragen de mogelijkheden op voorhand met onze Customer Service te bespreken.
 • De afhaling van goederen blijft conform de bestaande afspraken.
 • Bovenstaande is alleen van toepassing voor rollenzendingen < 2.000kg per zending (niet van toepassing op pallets).
 • In verband met feestdagen vinden er op donderdag 13 mei 2021 en op maandag 24 mei 2021 geen leveringen en afhalingen plaats.
   

Bovenstaande aanpassingen blijven tot nader order van toepassing. Wij zijn ons ervan bewust dat deze wijzigingen op korte termijn ook impact hebben op uw organisatie. Ook begrijpen we dat dit voor de klanten de nodige impact heeft indien bijvoorbeeld de goederenontvangst is afgestemd op de leverstructuur en dat er minder leverdagen zijn dan normaal. Uw hulp hebben we nodig en hopen op uw begrip en medewerking in deze situatie.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak.

22.04.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Leveringen Nederland week 17 & 18

Wij willen u informeren over de huidige situatie bij Verhoek Nederland. Op dit moment hebben we nog steeds te maken met capaciteitsproblemen als gevolg van onder andere Covid-19. Er is een enorm tekort aan vrachtwagenchauffeurs vanwege vertraging in het afnemen van rijexamens door het CBR rijexamens maar ook door een verhoogd ziekteverzuim. Op dit moment hebben we vrachtwagens stilstaan en hebben we noodgedwongen opgeschaald in bussen om toch de goederen te kunnen leveren. We werken hard aan de oplossing om zo snel mogelijk terug te keren naar de service die u van ons gewend bent. Als gevolg van deze overmacht situatie wordt de huidige dienstverlening voor de fijnmazige distributie in Nederland voortgezet in week 17 en week 18 2021.

Dit betekent concreet het volgende voor week 17 en 18 2021:
 

 • Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.
 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden. Dit betekent goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Van toepassing op alle goederen met uitzondering van pallets. Voor pallets kunnen we de huidige dienstverlening in stand houden.
   

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze situatie.

15.04.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Leveringen Nederland week 16

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Nederland. De Nederlandse overheid heeft deze week een persconferentie gegeven waarbij de lockdown is verlengd tot 28 april 2021. Een positieve ontwikkeling in deze tijd is een stijging van de volumes. Op dit moment hebben we nog steeds te maken met een verhoogde uitval van personeel als gevolg van onder andere Covid-19. Wij zijn met man en macht bezig om de personele capaciteit te verhogen. Als gevolg van deze overmacht situatie wordt de huidige dienstverlening voor de fijnmazige distributie in Nederland voortgezet in week 16 2021. Uiterlijk 22 april 2021 volgt er een nieuwe update over de dienstverlening vanaf week 17 2021.

Dit betekent concreet het volgende voor week 16 2021:
 

 • Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.
 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden. Dit betekent goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Van toepassing op alle goederen met uitzondering van pallets. Voor pallets kunnen we de huidige dienstverlening in stand houden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze situatie.

26.03.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Leveringen Nederland week 13 - 15

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Nederland. De Nederlandse overheid heeft deze week een persconferentie gegeven waarbij de lockdown is verlengd tot 20 april 2021. De verwachting is dat de huidige omstandigheden, met lagere volumes en meer uitval van personeel, de komende weken hetzelfde blijven. Als gevolg van deze overmachtsituatie wordt de huidige dienstverlening voor de fijnmazige distributie in Nederland ook voortgezet in week 13, 14 en 15 2021.

Dit betekent concreet het volgende:
 

 • Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.
 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden. Dit betekent goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Van toepassing op alle goederen met uitzondering van pallets. Voor pallets kunnen we de huidige dienstverlening in stand houden.
   

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze situatie.

11.03.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Leveringen Nederland week 11 & 12

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Nederland. De Nederlandse overheid heeft deze week een persconferentie gegeven waarbij er enkele maatregelen enigszins zijn versoepeld maar ook is de lockdown verlengd tot eind maart 2021. De verwachting is dat de versoepelingen een beperkte impact hebben op de volumes. Tevens hebben we in onze gemeente Genemuiden te maken met een zeer sterke stijging in het aantal coronagevallen waardoor er bij ons veel uitval is vanwege ziektemeldingen en het afnemen van coronatesten. Als gevolg van deze overmachtstituatie wordt de huidige dienstverlening voor de fijnmazige distributie in Nederland ook voortgezet in week 11 en 12 2021.

Dit betekent concreet het volgende:
 

 • Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.
 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden. Dit betekent goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Van toepassing op alle goederen met uitzondering van pallets. Voor pallets kunnen we de huidige dienstverlening in stand houden.
   

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze situatie.

05.03.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Leveringen Duitsland week 10 & 11

Wij willen u opnieuw informeren over onze dienstverlening in Duitsland in de komende weken. Wij hebben de ontwikkelingen van de Duitse overheid en de volumes nauwlettend gevolgd. Wij zien mogelijkheden om de service de komende tijd te verbeteren. Wij zijn dan ook blij u te kunnen mededelen dat we in week 10 en 11 2021 weer teruggaan naar het normale serviceniveau dat u van ons gewent bent. Het leverschema voor de fijnmazige distributie wordt weer gehanteerd.

Mochten er vragen zijn, onze Customer Service staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Hartelijk dank voor uw steun en begrip in de afgelopen periode.

24.02.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Leveringen Nederland week 9 & 10

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Nederland. De Nederlandse overheid heeft gisteravond een persconferentie gegeven waarbij er enkele maatregelen enigszins zijn versoepeld. De verwachting is dat de minimale versoepelingen een beperkte impact hebben en dat de volumes laag blijven. Als gevolg van deze overmachtsituatie wordt de huidige dienstverlening van de fijnmazige distributie in Nederland ook voortgezet in week 9 en 10 2021.

Dit betekent concreet het volgende:
 

 • Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.
 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden. Dit betekent goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Van toepassing op alle goederen met uitzondering van pallets. Voor pallets kunnen we de huidige dienstverlening in stand houden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze situatie.

20.02.2021 Verhoek Europe | - Leveringen Duitsland week 8 & 9

Wij willen u opnieuw informeren over onze dienstverlening in Duitsland in de komende weken. In onze vorige mailing hebben we u reeds geïnformeerd over de gedeeltelijke sluiting van onze Duitse vestigingen welke verantwoordelijk zijn voor de fijnmazige distributie. Op dit moment zien we mogelijkheden om de dienstverlening vanaf week 8 2021 op te schalen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal er in week 8 2021 nog één sluitingsdag zijn en in week 9 2021 zijn wij alle dagen operationeel.

Duitsland week 8 & 9 2021:

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 


 

Leverdag / afhaaldag

 

Geen levering / geen afhaling


Tot nader order wordt het leverschema voor fijnmazige distributie in Duitsland niet gehanteerd en worden zendingen zoveel mogelijk in overleg met de ontvanger ingepland. In Duitsland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd. De afhaling zal worden verschoven naar de eerstvolgende leverdag. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, eventueel wel geleverd worden.

Mochten er vragen zijn, onze Customer Service staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

09.02.2021 Verhoek Europe | - Leveringen Nederland & Duitsland week 6 - 8

Wij willen u opnieuw informeren over onze dienstverlening de komende weken in Nederland en Duitsland. In onze vorige mailing hebben we u reeds geïnformeerd over de sluiting van een aantal van onze Duitse vestigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Daarnaast bent u geïnformeerd dat wij door teruglopende volumes onze vestigingen een aantal dagen gaan sluiten. Om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen gaan wij de dienstverlening in de weken 6-8 2021 als volgt voortzetten.

Duitsland week 6 2021:

Vestiging

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Castrop

 

 

 

 

 

Rietz

 

 

 

 

 

Eisenberg

 

 

 

 

 

Sottrum

 

 

 

 

 

Greding

 

 

 

 

 

Speyer

 

 

 

 

 

 

Duitsland week 7 & 8 2021:

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Tot nader order wordt het leverschema voor fijnmazige distributie in Duitsland niet gehanteerd en worden zendingen zoveel mogelijk in overleg met de ontvanger ingepland. In Duitsland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd. De afhaling zal worden verschoven naar de eerstvolgende leverdag. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, eventueel wel geleverd worden.

Nederland week 7 & 8 2021:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Rollen

 

 

 

 

 

Pallets

 

 

 

 

 

 

 

Leverdag / afhaaldag

 

Geen levering / geen afhaling


·       
Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.

·        48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden. Dit betekent goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.

·        Betreft alleen fijnmazige distributie.

·        Van toepassing tot en met week 8 2021.

·        Van toepassing op alle goederen met uitzondering van pallets. Voor pallets kunnen we de huidige dienstverlening in stand houden.

 

Mochten er vragen zijn, onze Customer Service staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Houdt u er rekening mee dat op sluitingsdagen onze kantoren en magazijnen ook gesloten zijn. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze overmacht situatie.

08.02.2021 Verhoek Europe | - Leveringen Nederland & Duitsland week 6

Wij willen u informeren dat door de huidige weersomstandigheden onze dienstverlening in week 6 binnen Nederland en Duitsland aangepast zal worden. In onze vorige mailing hebben we u reeds geïnformeerd over de sluiting van een aantal van onze Duitse vestigingen. Daarnaast bent u geïnformeerd dat wij door teruglopende volumes onze vestigingen een aantal dagen gaan sluiten.

Om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen gaan wij de dienstverlening in week 6 2021 als volgt voortzetten.

Duitsland:

Vestiging

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Castrop

 

 

 

 

 

Rietz

 

 

 

 

 

Eisenberg

 

 

 

 

 

Sottrum

 

 

 

 

 

Greding

 

 

 

 

 

Speyer

 

 

 

 

 

 

Nederland:

Vestiging

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Rollen

 

 

 

 

 

Pallets

 

 

 

 

 

 

Leverdag / afhaaldag

Geen levering / afhaling

Informatie volgt 09-02-2021


Mochten er vragen zijn onze Customer service staat voor u klaar om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Houdt u er rekening mee dat op sluitingsdagen onze kantoren en magazijnen ook gesloten zijn. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze overmacht situatie.

08.02.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Vertraging door weersomstandigheden

Wij willen u informeren dat als gevolg van de extreme sneeuwval in Nederland en Duitsland er vertragingen in uitleveringen naar diverse landen kunnen ontstaan.

In Duitsland zijn vandaag vier van de zes vestigingen als gevolg van de weersomstandigheden gesloten. De vestigingen Castrop-Rauxel, Rietz, Eisenberg en Sottrum zullen vandaag geen goederen uitleveren. De vestigingen in Speyer en Greding leveren vandaag wel goederen uit.

Onze Customer Service zal u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de vertragingen.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

02.02.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Nederland

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Nederland.

De laatste tijd zien we in Nederland schommelende en dalende volumes in ons fijnmazig distributienetwerk. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens worden geleverd. Als gevolg deze overmachtsituatie wordt met ingang van volgende week tijdelijk een andere leverstructuur gehanteerd.

Dit betekent concreet het volgende:
 

 • Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.
 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden. Dit betekend goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Maandag 8 februari 2021 is geen leverdag.
 • Van toepassing op week 6 2021.
 • Van toepassing op alle goederen met uitzondering van pallets. Voor pallets kunnen we de huidige dienstverlening in stand houden.
   

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 

6

geen levering

levering

levering

levering

levering


In Nederland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd. Pallets worden wel afgehaald op maandag 8 februari 2021.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip.

01.02.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Duitsland

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in Duitsland als gevolg van het coronavirus.

In verband met de huidige lockdown, die tot 15 februari 2021 duurt, zijn er steeds meer ontvangers die geen goederen aannemen wat resulteert in sterk dalende volumes. Om de dienstverlening van de fijnmazige distributie in Duitsland in stand te kunnen houden, zijn wij vanwege deze overmachtsituatie genoodzaakt om het aantal leverdagen de komende tijd te verminderen. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens door onze zes vestigingen in Duitsland worden geleverd. Tot nader order wordt het leverschema voor fijnmazige distributie niet gehanteerd en worden zendingen zoveel mogelijk in overleg met de ontvanger ingepland. Onderstaand vind u het leverschema voor week 5 en week 6 2021.
 

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 

5

levering

levering

levering

levering

geen levering

6

levering

levering

geen levering

levering

geen levering


In Duitsland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd. De afhaling zal worden verschoven naar de eerstvolgende leverdag. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, eventueel wel geleverd worden. Het is van belang dat wij alleen zendingen ontvangen waarvan zeker is dat de ontvanger de goederen zal aannemen. Op deze manier kunnen wij opstoppingen in onze magazijnen voorkomen.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze situatie. 

25.01.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Duitsland, Zwitserland & Oostenrijk

Wij willen u informeren over het transport naar Duistland, Oostenrijk en Zwitserland in verband met corona ontwikkelingen.

Duitsland

De Duitse overheid heeft onlangs besloten om de lockdown te verlengen tot 15 februari 2021. In Duitsland heeft een deel van de ontvangers hun deuren gesloten en blijft een deel van de ontvangers nog steeds zendingen aannemen. Wij kunnen onze dienstverlening voortzetten alleen vanwege deze overmachtssituatie blijft dit nog steeds op een aangepaste manier. Tot nader order wordt het leverschema voor fijnmazige distributie niet gehanteerd en worden zendingen zoveel mogelijk in overleg met de ontvanger ingepland.

Oostenrijk & Zwitserland

Oostenrijk heeft de lockdown verlengd tot en met 7 februari 2021. Zwitserland heeft de lockdown ook verlengd tot en met eind februari 2021. Wij merken de laatste tijd dat het lastiger wordt om goederen af te leveren. Vanwege deze overmachtssituatie kunnen we looptijden niet meer garanderen en moet u de komende tijd rekening houden met enige vertraging.   

Het is van belang dat wij alleen zendingen ontvangen waarvan zeker is dat de ontvanger de goederen zal aannemen. Op deze manier kunnen wij opstoppingen in onze magazijnen voorkomen.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

08.01.2021 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Duitsland & Verenigd Koninkrijk

Wij willen u opnieuw informeren over het transport vanuit EU naar het Verenigd Koninkrijk en het transport in Duitsland in verband met corona ontwikkelingen.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk zijn extra maatregelen doorgevoerd in de strijd tegen het coronavirus. Concreet betekent dit dat een deel van de ontvangers hun deuren hebben gesloten. Een deel van de ontvangers neemt nog steeds zendingen aan. Wij blijven onze dienstverlening uitvoeren in het Verenigd Koninkrijk. Wij willen u vragen om alleen goederen naar ons te versturen waarvan zeker is dat de ontvanger de goederen zal aannemen. Op deze manier kunnen wij opstoppingen in onze magazijnen voorkomen. Vanwege deze overmachtssituatie, in combinatie met de Brexit, kunnen wij levertermijn tot nader order niet garanderen.

Duitsland

De Duitse overheid heeft deze week besloten om de lockdown te verlengen tot eind januari 2021. Ook in Duitsland heeft een deel van de ontvangers hun deuren gesloten en blijft een deel van de ontvangers nog steeds zendingen aannemen. Wij kunnen onze dienstverlening nog steeds voortzetten alleen vanwege deze overmachtssituatie is dit op een aangepaste manier. Tot eind januari 2021 wordt het leverschema voor fijnmazige distributie niet gehanteerd en worden zendingen zoveel mogelijk in overleg met de ontvanger ingepland. Wij willen u vragen om alleen goederen naar ons te versturen waarvan zeker is dat de ontvanger de goederen zal aannemen. Op deze manier kunnen wij opstoppingen in onze magazijnen voorkomen.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

22.12.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Duitsland

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen omtrent de distributie in Duitsland in week 53 en vanaf week 1 van volgend jaar. De Duitse overheid heeft besloten dat heel Duitsland in een strenge lockdown gaat met ingang van woensdag 16 december 2020 tot minimaal 10 januari 2021. Alle niet-essentiële winkels moeten hun deuren sluiten.

Als gevolg van deze ontwikkelingen is woensdag 23 december 2020 de laatste dag van 2020 dat we distributie in Duitsland uitvoeren. Vanaf donderdag 24 december 2020 sluiten wij alle Duitse vestigingen tot 4 januari 2021. In deze periode is onze customer service afdeling ook niet bereikbaar. Vanaf 4 januari 2021 zal er weer distributie plaatsvinden echter kunnen wij in deze week nog geen rekening houden met het leverschema. In week 1 van 2021 wordt u opnieuw geïnformeerd over het vervolg van de fijnmazige distributie in Duitsland.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

21.12.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Distributie Verenigd Koninkrijk

Wij willen u opnieuw informeren over het transport vanuit EU naar het Verenigd Koninkrijk (UK) in verband met corona ontwikkelingen. Door de recent verscherpte maatregelingen die verschillende overheden hebben genomen inzake een nieuwe variant van het coronavirus is transport richting het Verenigd Koninkrijk bijna niet meer mogelijk. Vliegverkeer is stilgelegd, ferrydiensten zijn opgeschort en de kanaaltunnel is zondagavond 20-12-2020 vanaf 23.00 uur voor tenminste 48 uur gesloten. Transport en Logistiek Nederland raadt alle transporten naar UK af.

We hebben daarom besloten, tot nader order, geen vrachtwagenchauffeurs met zendingen meer naar UK te sturen. Waar we nog boekingen kunnen bemachtigen, zullen we nog proberen onbegeleide vracht (trailer of container zonder truck) te verschepen. Deze vrachten kunnen met onze Engelse chauffeurs uitgeleverd worden. Echter wordt ook door de Engelse overheid sterk afgeraden om vrachtwagens richting de havens te sturen vanwege de chaos die daar heerst dus hier geldt ook een voorbehoud dat zendingen geleverd kunnen worden.

Concreet betekent dit dat er nu minimale capaciteit beschikbaar is en dat reeds geplande ritten tot nader order helaas niet uitgevoerd kunnen worden. We hebben hier te maken met een uitzonderlijke overmacht situatie.

Mocht u vragen hebben over een specifieke zending dan kunt u contact opnemen met onze Customer Service afdeling. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

15.12.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Nederland

In verband met de corona ontwikkelingen in Nederland willen wij u informeren over de leveringen in Nederland de komende tijd. De Nederlandse overheid heeft 14 december 2020 besloten dat heel Nederland in een strenge lockdown gaat met ingang van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Alle niet-essentiële winkels moeten hun deuren sluiten.

Vandaag hebben wij van diverse klanten informatie ontvangen dat veel ontvangers de komende tijd goederen blijven aannemen. Dit betekent dat wij onze dienstverlening tot nader order kunnen voorzetten onder de afgesproken condities. Concreet houdt dit ook in dat het leverschema rondom de kerstdagen en einde jaar (zie bijlage) nog steeds van toepassing is.

Wel willen we u vragen om alleen zendingen te versturen die ook daadwerkelijk geleverd kunnen worden. Indien er zendingen in ons bezit zijn die niet geleverd kunnen worden dan horen we dat graag van u.

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Indien de situatie wijzigt dan brengen we u op de hoogte. Bij vragen kunt u terecht bij de afdeling customer service.


14.12.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Nederland

In verband met de corona ontwikkelingen in Nederland willen wij u informeren over de leveringen in Nederland op dinsdag 15 december 2020. De Nederlandse overheid heeft vanavond besloten dat heel Nederland in een strenge lockdown gaat met ingang van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021. Alle niet-essentiële winkels moeten hun deuren sluiten. Echter, voor zover we nu kunnen beoordelen, betekent dit dat er nog steeds goederen geleverd kunnen worden.

Onze vrachtwagens met leveringen in Nederland worden op dit moment geladen en wij proberen morgen (15-12-2020) zoveel mogelijk zendingen te leveren. Wij leveren dus morgen conform het leverschema of afspraak. Indien ontvangers zijn gesloten dan willen we u vragen onze Customer Service afdeling daarvan tijdig op de hoogte te brengen zodat we de rit nog aan kunnen passen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Morgen worden er goederen afgehaald en wij willen u vragen om alleen goederen naar ons te versturen die ook daadwerkelijk geleverd kunnen worden.

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Morgen inventariseren we de situatie verder en informeren u dan opnieuw. Bij vragen kunt u terecht bij de afdeling customer service.


14.12.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Duitsland

In verband met de corona ontwikkelingen in Duitsland willen wij u informeren over de leveringen in de aankomende periode. De Duitse overheid heeft gisteren besloten dat heel Duitsland in een strenge lockdown gaat met ingang van woensdag 16 december 2020 tot minimaal 10 januari 2021. Alle niet-essentiële winkels moeten hun deuren sluiten. 

Vandaag hebben wij geïnventariseerd wat deze lockdown betekent voor onze dienstverlening in Duitsland. Veel ontvangers moeten de deuren sluiten maar een deel van deze ontvangers blijft open om goederen aan te nemen totdat de magazijnen vol zijn. Tevens zullen er ook diverse ontvangers gesloten zijn waardoor het leveren van goederen niet meer mogelijk is. Vanwege deze overmachtssituatie moeten wij onze dienstverlening aanpassen en dit betekent concreet het volgende:

 • Tot en met 23 december 2020 blijven wij zendingen leveren. In deze periode wordt het leverschema voor de fijnmazige distributie niet meer gehanteerd en worden zendingen zoveel mogelijk in overleg met de ontvanger ingepland.
 • Vanaf 24 december 2020 tot en met 1 januari 2021 zijn de Verhoek vestigingen in Duitsland gesloten en worden er geen goederen in Duitsland afgehaald en worden ook geen zendingen geleverd in Duitsland.
 • Eind week 52 2020 ontvangt u een nieuwe update over de dienstverlening in week 1 2021.
 • Vanwege de ontstane situatie kunnen wij levertermijnen niet meer garanderen.

Wij willen u vragen om alleen goederen aan ons te versturen die ook daadwerkelijk dit jaar nog geleverd kunnen worden. Op deze manier kunnen wij opstoppingen in onze magazijnen voorkomen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen kunt u terecht bij de afdeling customer service.

11.12.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Duitsland

In het kader van de corona ontwikkelingen in Duitsland willen wij u informeren over de huidige leveringen.

Het aantal Corona infecties in Duitsland stijgen op dit moment naar recordhoogte. Vanaf aankomende maandag gaat de Duitse deelstaat Sachsen in Lockdown, dit betekent dat wij een groot deel van onze leveringen niet meer uit kunnen voeren. Zojuist hebben wij informatie ontvangen dat de Duitse deelstaat Baden-Württemberg vanaf de kerst in lockdown gaat tot ten minste 10 januari 2021. Men praat nu over een mogelijke landelijke Lockdown vanaf de kerst. De federale en deelstaatregeringen bereiden zich voor op striktere maatregelen, aankomende zondag staat hiervoor een overleg gepland. Duidelijk is dat Berlijn aanzienlijke beperkingen plant voor winkeliers om de coronapandemie in te dammen.

Voor Verhoek betekent dit dat wij niet alles meer tijdig uit kunnen leveren dit jaar alsmede dat onze magazijnen vol komen te liggen. Wij willen u vragen om zoveel mogelijk goederen in uw eigen magazijnen te houden en alleen goederen versturen waarvan zeker is dat ze geleverd kunnen worden.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen kunt u terecht bij de customer service.

02.11.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update België en Engeland

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis in België en Engeland.

Transport België
Op 2 november 2020 is er een nieuwe lockdown in werking getreden. Eer zijn nieuwe maatregelen ingegaan, die in ieder geval de komende 6 weken van kracht blijven, om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor een deel van de ontvangers in België blijft het mogelijk om goederen aan te leveren. Wij blijven onze dienstverlening in België aanbieden en willen u vragen om alleen goederen te versturen voor ontvangers die goederen aannemen. Indien er zendingen zijn die niet geleverd kunnen worden dan neemt onze Customer Service afdeling contact met u op. Vanwege deze situatie kunnen uw goederen langer onderweg zijn dan u gewend bent. Houdt rekening met maximaal 2 dagen extra looptijd.

Engeland
De Engelse overheid heeft afgelopen weekend een nieuwe lockdown aangekondigd met ingang van donderdag 5 november 2020. Deze lockdown is anders dan de lockdown van april van dit jaar. Er blijven meer ontvangers open waardoor we op dit moment kunnen melden dat het transport naar Engeland dan ook door zal blijven gaan. Momenteel proberen wij de impact op de service duidelijk te krijgen en houden u hiervan op de hoogte.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Wij hopen op uw begrip in deze situatie.


27.10.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Verenigd Koninkrijk en Ierland

Voorlopig zullen wij als Verhoek wel leveringen uit blijven voeren in Wales. De looptijden van kleine zendingen kunnen langer zijn doordat onze partner Rhys Davies beperkt zal gaan leveren. De voorwaarden van hen zijn dat de klant daadwerkelijk de hele dag geopend moet zijn en de zending ingeboekt moet zijn willen ze gaan leveren.

Wij kunnen alleen goederen leveren bij klanten die ook daadwerkelijk de hele dag geopend zijn. Ontvangers met specifieke openingstijden kunnen wij niet garanderen. Daarnaast is het belangrijk dat de ontvangers bereikbaar zijn met een grote oplegger in plaats van een bakwagen.

De zendingen naar Ierland kunnen ook tot nadere order uitgevoerd worden. De meeste ontvangers zijn open en onze partner in Ierland blijft zendingen vervoeren.

Mochten zich weer noodzakelijke veranderingen plaatsvinden, dan zullen wij u op de hoogte stellen.

Onze excuses voor het ongemak maar wij hopen op uw begrip.

20.10.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Verenigd Koninkrijk en Ierland

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Er zijn strengere maatregelen genomen om zo te proberen het coronavirus tegen te gaan en het aantal besmettingen terug te dringen.

Verenigd Koninkrijk
Maandag jl. is er aangekondigd dat Wales vanaf aanstaande vrijdag vanaf 18.00 uur in een volledige lockdown zal gaan voor minimaal twee weken.

Door deze nieuwe maatregelen is het voor ons helaas niet meer mogelijk om vanaf donderdag aanstaande goederen af te halen die bestemd zijn voor de klanten in Wales. Leveringen naar Wales kunnen de komende twee weken niet uitgevoerd worden. Op zendingen naar Wales die al in ons bezit zijn vervalt de garantie op levering vanaf vrijdag 23 oktober 18.00 uur.

Ierland
Ierland heeft gisteravond ook bekend gemaakt in lockdown te gaan voor minimaal zes weken. Op dit moment is het nog niet helder wat dit precies voor consequenties heeft voor ons maar we houden deze ontwikkelingen zeer strikt in de gaten.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Wij houden uiteraard alle ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in de gaten en zullen u informeren over eventuele wijzigingen.

Onze excuses voor het ongemak maar wij hopen op uw begrip.

06.10.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Update Nederland en Verenigd Koninkrijk

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over vertragingen in Nederland als gevolg van Covid-19. Wij hebben verschillende maatregelen genomen en we hebben de situatie weer onder controle. Op dit moment ondervinden wij geen vertragingen meer.

Verenigd Koninkrijk

De laatste dagen ondervinden wij een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen in onze vestiging Oostende (België) welke verantwoordelijk is voor de distributie naar het Verenigd Koninkrijk. De stijging in ziekmeldingen heeft te maken met Covid-19 ontwikkelingen. Als gevolg van voornamelijk deze overmachtsituatie hebben wij achterstand opgelopen in het versturen van zendingen. De achterstand bedraagt op dit moment ongeveer 2 dagen wat  betekend dat u rekening moet houden met 2 dagen extra looptijd. Fix-termijnen proberen wij zoveel mogelijk te respecteren maar kunnen dat op dit moment niet garanderen.

Wij hebben inmiddels de nodige maatregelen genomen om meerdere collega’s vanuit andere Verhoek vestigingen in Oostende te laten ondersteunen. Al onze collega’s zetten zich volledig in om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen maar dit zal zeer waarschijnlijk tot medio volgende week aanhouden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.
 

22.09.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - update Nederland

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen omtrent de coronacrisis in Nederland.

De overheid roept mensen op om thuis te blijven als er corona-verschijnselen zijn. Als gevolg hiervan hebben wij de laatste dagen te maken met veel ziekmeldingen van onder andere heftruckchauffeurs en vrachtwagenchauffeurs. Tevens is er een sterke stijging van het aantal collega’s die wachten op de uitslag van een corona-test en zijn hierdoor meerdere dagen niet inzetbaar. Als gevolg van deze overmacht situatie hebben wij momenteel te maken met vertraagde leveringen in Nederland. Onze verwachting is dat de vertraagde leveringen in ieder geval deze week zullen aanhouden.

Het crisisteam van Verhoek beoordeelt momenteel welke mogelijkheden er zijn om de situatie onder controle te krijgen. Alle collega’s doen alles wat in hun vermogen ligt om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar wij hopen op uw begrip.

 

26.06.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - update Verenigd Koninkrijk

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus.

Vanaf maandag 15-06-2020 zijn veel kleine winkels in Engeland weer open gegaan. Echter in de afgelopen twee weken zien we toch dat een aantal ontvangers beperkte openingstijden hanteren en nog niet alle goederen kunnen of willen ontvangen. Door de Covid-19 situatie is het zo dat de magazijnen nog behoorlijk vol liggen met rollen die nog niet geleverd konden worden. Momenteel zien we een piek in het aantal zendingen. Door deze piek in combinatie met de volle magazijnen en beperkingen in levermogelijkheden, stagneert de uitlevering van voornamelijk kleine zendingen. Op dit moment moet u rekening houden met langere looptijden.

Alle collega’s stellen alles in het werk om de zendingen zo snel mogelijk te verwerken en een zo goed mogelijk service te verlenen. Wij schalen op in capaciteit en de verwachting is dat we uiterlijk medio week 28 2020 weer terug zijn op het afgesproken serviceniveau. Mochten er urgente zendingen zijn, dan kan in overleg met Customer Service altijd gekeken worden naar oplossingen om een snelle en gegarandeerde levering te organiseren.

Wij willen u vragen deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

27.05.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie algemeen, Nederland, Duitsland & België

Wij willen u informeren over enkele ontwikkelingen in verband met de coronacrisis.

Algemeen
In het begin van de coronacrisis zijn de volumes drastisch gedaald tot maar liefst 50% in bepaalde periodes. Vanwege de uiterst onzekere situatie hebben wij de nodige maatregelen moeten nemen, waaronder afschaling van capaciteit in werknemers en vrachtwagens, met als doel deze crisis door te komen. Momenteel zien wij in Nederland en Duitsland enorme fluctuaties in de volumes die wij en u niet hadden kunnen voorspellen. We zitten bijna aan onze maximale magazijncapaciteit en kunnen, vanwege de veiligheid van onze werknemers, geen extra heftrucks laten rijden. Gezien de huidige onzekere situatie weten we niet wat de ontwikkelingen in volumes de komende tijd zullen zijn. Desondanks nemen wij de nodige maatregelen om weer verder op te schalen in vervoerscapaciteit maar dit kost de nodige tijd. Al onze werknemers doen er alles aan om een zo goed mogelijke service te verlenen.

Distributie Nederland
Op 21 april 2020 bent u geïnformeerd over een aangepaste dienstverlening in Nederland tot en met week 22 2020. Intern zijn wij bezig om voorbereidingen te treffen om weer terug te gaan naar de normale leverstructuur. Met ingang van week 25 2020 wordt er geleverd conform de bestaande afspraken. In week 23 en 24 2020 is onderstaande dienstverlening nog van toepassing.

 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden (goederenontvangst in Genemuiden op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C).
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Van toepassing op alle goederensoorten met uitzondering van pallets.

Voor levering van pallets geldt bovenstaande dienstverlening niet meer en met ingang van dinsdag 2 juni 2020 wordt de 24-uurs dienstverlening weer gehanteerd vanaf onze vestiging in Nederland (goederenontvangst vrijdag 29 mei 2020 betekent levering dinsdag 2 juni 2020).

Distributie Duitsland
Op 6 mei 2020 hebben wij u geïnformeerd over de situatie in Duitsland. De laatste tijd heeft de Duitse overheid versoepelingen doorgevoerd en dit heeft een positieve impact op de volumes. U bent eerder geïnformeerd over een nieuwe leverstructuur voor fijnmazige distributie in Duitsland waarbij per postcodegebied vaste leverdagen worden gehanteerd. Dit geeft u duidelijkheid wanneer er wordt geleverd. Deze nieuwe leverstructuur willen we in laten gaan op 29 juni 2020. In week 23 2020 geven wij u de verdere details over deze nieuwe leverstructuur. In de tussentijd, tot eind juni 2020, werken wij structureel aan een verdere verbetering van de service.

Distributie België
Op 21 april hebben we u geïnformeerd over de situatie in België. De laatste tijd zijn er in België positieve ontwikkelingen en met ingang van 2 juni 2020 kunnen we weer terug naar de normale situatie. Dit betekent dat de eerder afgesproken levertermijnen weer gehanteerd zullen worden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij hopen u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven en houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen

14.05.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - opstarten distributie Verenigd Koninkrijk 

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus. De Britse premier Johnson heeft afgelopen weekend enkele versoepelingen aangekondigd al blijft Engeland officieel in lockdown tot 1 juni 2020.

De laatste dagen krijgen wij steeds meer signalen dat groothandels en winkels in de komende tijd hun deuren weer gaan openen. Dit betekent dat wij onze dienstverlening weer kunnen opstarten en met ingang van medio week 21 2020 weer kleine zendingen bij u af kunnen halen. Deze zendingen kunnen vanaf week 22 2020 in Engeland en Schotland geleverd worden. Omdat nog steeds veel ontvangers zijn gesloten, is het belangrijk dat wij alleen zendingen afhalen die ook daadwerkelijk geleverd kunnen worden. In deze opstartfase moet u rekening houden met langere looptijden in verband met minimale volumes.  Ierland vaart momenteel haar eigen koers en daar zijn tot nader order nog geen leveringen van kleine zendingen mogelijk.

In het gehele Verenigd Koninkrijk, dus ook in Ierland, zijn op dit moment mogelijkheden om deelpartijen en volle auto’s te leveren. Onze Customer Service afdeling bespreekt graag de mogelijkheden met u.

Gezien de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk is de gezondheid van iedereen het allerbelangrijkste. Wij stellen alles in het werk om onze chauffeurs in deze tijd zo goed en veilig mogelijk hun werkzaamheden te laten uitvoeren.

Wij willen u vragen deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

06.05.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie Duitsland week 20-22 2020

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in Duitsland als gevolg van het coronavirus. De laatste tijd zien we aantal positieve ontwikkelingen, zoals heropening van winkels. Wij willen u duidelijkheid geven over onze dienstverlening tot eind mei 2020. De komende drie weken zijn wij in Duitsland volledig operationeel, met uitzondering van feestdagen. Onderstaand vindt u het leverschema voor week 20 tot en met en week 22 2020.

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

Hemelvaartsdag

 

22

 

 

 

 

 


Leverdag

Geen leverdag


Wij zijn blij met deze positieve ontwikkeling maar willen wel aangeven dat er nog steeds de nodige uitdagingen en beperkingen zijn. Levertermijnen in Duitsland kunnen wij nog niet garanderen. Tijdzendingen en leveringen binnen een tijdvenster proberen wij zo goed mogelijk uit te voeren maar kunnen dit niet garanderen. Alle collega’s doen alles wat in hun vermogen ligt om een zo optimaal mogelijke dienstverlening te verlenen.

Eind mei 2020 zullen wij u opnieuw informeren over de ontwikkelingen in Duitsland. Wij willen u vragen deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

01.05.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Opstarten transport Italië 

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in Italië als gevolg van het coronavirus. De Italiaanse overheid heeft besloten om de maatregelen met ingang van 4 mei 2020 gedeeltelijk te versoepelen. Dit positieve nieuws betekent dat wij weer deels zendingen in Italië kunnen leveren.

Wij zijn blij met deze positieve ontwikkeling maar willen wel aangeven dat er nog steeds de nodige uitdagingen en beperkingen zijn. Levertermijnen kunnen wij nog niet garanderen. Onze Customer Service afdeling bespreekt graag de mogelijkheden met u.

Wij willen u vragen deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

22.04.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie Duitsland week 18-19 2020

Wij willen u informeren over de ontwikkelingen in Duitsland als gevolg van het coronavirus. De Duitse overheid heeft vorige week besloten om de maatregelen gedeeltelijk te versoepelen. Dit positieve nieuws betekent dat een deel van de winkels onder bepaalde voorwaarden hun deuren weer mogen openen. Wij gaan er vanuit dat dit een positieve impact heeft op de volumes in Duitsland en dit biedt voor ons mogelijkheden om de dienstverlening in de fijnmazige distributie te verbeteren. De komende twee weken zijn wij in Duitsland volledig operationeel, met uitzondering van feestdagen. Onderstaand vindt u het leverschema voor week 18 en week 19 2020.

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

18

 

 

 

 

Dag v/d arbeid

19

 

 

 

 

 

 

Leverdag

 

Geen leverdag

 


Wij zijn blij met deze positieve ontwikkeling maar willen wel aangeven dat er nog steeds de nodige uitdagingen en beperkingen zijn. Levertermijnen in Duitsland kunnen wij nog niet garanderen. Tijdzendingen en leveringen binnen een tijdvenster proberen wij zo goed mogelijk uit te voeren maar kunnen dit niet garanderen. Alle collega’s doen alles wat in hun vermogen ligt om, in deze uitdagende tijden, een zo optimaal mogelijke dienstverlening te verlenen.

In week 19 zullen wij u opnieuw informeren over de ontwikkelingen in Duitsland. Wij willen u vragen deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie. 

21.04.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie Nederland t/m week 22, distributie België & Frankrijk, levertermijnen

Wij willen u informeren over enkele ontwikkelingen in verband met de coronacrisis.

Distributie Nederland
Op 15 april 2020 bent u geïnformeerd over een aangepaste leverstructuur in Nederland voor week 17 en week 18 2020. Deze aanpassing is het gevolg van het huidige coronatijdperk wat zich kenmerkt door schommelde en dalende volumes in ons fijnmazig distributienetwerk. De verwachting is dat de komende tijd de volumes niet substantieel veranderen. Wij willen u met deze mailing duidelijkheid geven over de leverstructuur voor kleine zendingen in Nederland tot en met eind mei 2020. Indien de situatie in de tussentijd wijzigt, dan zullen wij daarop anticiperen. Dit betekend concreet het volgende:

 • Leverschema Nederland komt tijdelijk te vervallen.
 • 48-uurs dienstverlening vanaf vestiging Genemuiden en Hasselt. Dit betekent goederenontvangst in Genemuiden of Hasselt op dag A, grotendeels levering op dag B en uiterlijk levering op dag C.
 • Betreft alleen fijnmazige distributie.
 • Van toepassing op alle goederensoorten.
 • Van toepassing op de periode van week 17 tot en met week 22 2020.

 

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

17

 

 

 

 

 

18

Koningsdag

 

 

 

 

19

 

Bevrijdingsdag

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

Hemelvaartsdag

 

22

 

 

 

 

 

 

Leverdag

 

Geen leverdag

 


In Nederland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd.

Algemeen levertermijnen
Zoals eerder aangegeven is, vanwege de huidige situatie omtrent corona, de instandhouding van onze dienstverlening in de verschillende landen een enorme uitdaging. Als gevolg hiervan kunnen wij levertermijnen, met uitzondering van Nederland, nog niet garanderen. Tijdzendingen en leveringen binnen een tijdvenster proberen wij zo goed mogelijk uit te voeren maar kunnen dit niet garanderen. Alle collega’s doen alles wat in hun vermogen ligt om de dienstverlening in stand te houden.

Distributie België en Frankrijk
In deze moeilijke tijd is er ook positief nieuws. De ontwikkelingen in België en Frankrijk bieden mogelijkheden om de fijnmazige distributie met ingang van heden langzaam op te starten. Vanwege de lage volumes moet u in de opstart fase rekening houden met een looptijd van ongeveer tien werkdagen naar België en Frankrijk. Bij stijging van de volumes zal de looptijd versneld kunnen worden. Fix leveringen zijn (nog) niet mogelijk. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, sneller geleverd worden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij hopen u hiermee meer duidelijkheid te hebben gegeven en houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie. 

15.04.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie & afhaling Nederland t/m week 18 2020

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Nederland. De laatste tijd zien we in Nederland schommelende en dalende volumes in ons fijnmazig distributienetwerk. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens worden geleverd. Als gevolg hiervan wordt een andere leverstructuur gehanteerd. In de komende periode is een 48-uurs dienstverlening van toepassing. Dit betekend dat uw goederen uiterlijk 48 uur na binnenkomst op onze vestiging in Genemuiden of Hasselt worden geleverd. Onderstaand vind u de leverdagen voor week 17 en week 18.

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

17

 

 

 

 

 

18

Koningsdag

 

 

 

 

Leverdag

Geen leverdag


In Nederland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service. Wij houden u op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie. 

09.04.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie & afhaling Duitsland week 16-17 2020 

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Duitsland. Om de dienstverlening van de fijnmazige distributie in Duitsland in stand te kunnen houden, zijn wij genoodzaakt om het aantal leverdagen de komende tijd te verminderen. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens door onze zes vestigingen in Duitsland worden geleverd. Onderstaand vind u het leverschema voor de aankomende tijd tot en met week 17.

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

15

 

 

 

 

Goede vrijdag

16

Pasen

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

Leverdag

Geen leverdag


In Duitsland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd. De afhaling zal worden verschoven naar de eerstvolgende leverdag. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, eventueel wel geleverd worden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie. 

07.04.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie & afhaling Nederland 10 april 2020

Wij willen u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Nederland. De laatste tijd zien we in Nederland schommelende en dalende volumes in ons fijnmazig distributienetwerk. Als gevolg hiervan zullen op vrijdag 10 april 2020 (goede vrijdag) geen leveringen in Nederland plaatsvinden. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen en grotere zendingen kunnen eventueel, na overleg met onze Customer Service, wel op vrijdag 10 april 2020 geleverd worden. Op vrijdag 10 april 2020 zullen er geen afhalingen in Nederland plaatsvinden. Onderstaand vind u het schema met leverdagen van week 15 en 16.

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

15

 

 

 

 

Goede vrijdag

16

Pasen

 

 

 

Leverdag

Geen leverdag


Vanwege het aanstaande paasweekend zal dinsdag 14 april 2020 de eerste leverdag van week 16 zijn. Kleine zendingen die tot en met donderdag 9 april 2020 zijn geladen, worden op dinsdag 14 april 2020 geleverd. Dit geldt ook voor de postcodegebieden die conform het leverschema niet beleverd worden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie. 
 

02.04.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie & afhaling Duitsland week 15, 2020 

Graag willen wij u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Duitsland. Om de dienstverlening van de fijnmazige distributie in Duitsland in stand te kunnen houden, zijn wij genoodzaakt om het aantal leverdagen de komende tijd te verminderen. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens door onze zes vestigingen in Duitsland worden geleverd. De komende tijd informeren wij u elke donderdag over de leverdagen in de week erop. Onderstaand vind u het leverschema voor week 15 2020.

 

Week

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

15

 

 

 

 

Goede vrijdag

Leverdag

Geen leverdag

 

In Duitsland zal er geen afhaling van uw goederen plaatsvinden op de dagen dat er niet wordt geleverd. De afhaling zal worden verschoven naar de eerstvolgende leverdag. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, eventueel wel geleverd worden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie. 


 

31.03.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie & afhaling Duitsland 3 April 2020 

Graag willen wij u informeren over de gevolgen van het coronavirus in Duitsland. Gezien de huidige omstandigheden is de verwachting dat er in de maand april een substantiële daling van het volume zal zijn. Om de dienstverlening van de fijnmazige distributie in stand te kunnen houden, zijn wij genoodzaakt om het aantal leverdagen de komende tijd te verminderen. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens door onze zes vestigingen in Duitsland worden geleverd. Het aantal leverdagen is afhankelijk van het volume en vanaf nu informeren wij u elke donderdag over de leverdagen in de week erop.

Op vrijdag 3 april 2020 zullen er geen leveringen in Duitsland zijn. Het afhalen van goederen in Duitsland op vrijdag 3 april 2020 zal verschoven worden naar maandag 6 april 2020. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, wel op vrijdag 3 april 2020 geleverd worden.

Wij willen u vragen om deze mailing binnen uw organisatie te delen. Al onze nieuwsberichten met betrekking tot het coronavirus kunt u ook teruglezen op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

26.03.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Distributie & afhaling Duitsland 30 maart 2020 

Graag willen wij u informeren over de gevolgen van het coronavirus. Gezien de enorme volumedaling in Duitsland zijn wij genoodzaakt om de volgende wijziging door te voeren voor de fijnmazige distributie in Duitsland. Op maandag 30 maart 2020 zullen er in Duitsland geen leveringen zijn. Dinsdag 31 maart 2020 zal de eerste leverdag van week 14 zijn. De fijnmazige distributie betreft alleen kleine zendingen welke met bakwagens door onze zes vestigingen in Duitsland worden geleverd. Grotere zendingen kunnen, na overleg met onze Customer Service, wel op maandag 30 maart 2020 geleverd worden. Het afhalen van goederen in Duitsland op maandag 30 maart 2020 zal ook verschoven worden naar dinsdag 31 maart 2020.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor het ongemak, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

24.03.2020 Verhoek Europe | Coronavirus - Lockdown UK, vrachtbrief & levertermijn 

Graag willen wij u informeren over de gevolgen van het coronavirus. Verhoek Europe stelt alles in het werk om de gezondheid van de werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast proberen wij u als klant ook zo goed mogelijk van dienst te zijn.

In de huidige omstandigheden is de instandhouding van onze dienstverlening in de verschillende landen een enorme uitdaging. Veel van onze werknemers werken thuis, (heftruck)chauffeurs melden zich ziek, volumes dalen en veel afleveradressen zijn gesloten. De situatie verslechtert dagelijks en als gevolg hiervan kunnen wij levertermijnen niet garanderen. Tijdzendingen en leveringen binnen een tijdvenster proberen we zo goed mogelijk uit te voeren maar kunnen dit niet garanderen. Vanwege de omstandigheden kunnen we eventuele claims door vertraagde leveringen dan ook niet accepteren. Onze werknemers doen alles wat in hun vermogen ligt om de dienstverlening in stand te houden.

Voldoende afstand houden is erg belangrijk om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ter bescherming van de gezondheid van onze chauffeurs mogen vrachtbrieven met ingang van 25 maart 2020 niet meer door de ontvanger worden afgetekend. Na mondelinge goedkeuring van de ontvanger zal de chauffeur de naam van de ontvanger op de vrachtbrief vermelden. De vermelding van de naam van de ontvanger zal worden gezien als het aftekenen van de vrachtbrief door de ontvanger. Alle zendingen die vanaf 25 maart 2020 door ons worden verstuurd, vallen onder deze aangepaste condities. Eventuele claims als gevolg van een ongeldige handtekening moeten wij dan ook afwijzen.

De Engelse overheid heeft gisteravond een lockdown ingesteld. Mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven en alleen winkels die voorzien in de primaire levensbehoeften mogen geopend blijven. Dit heeft een enorme impact op onze dienstverlening en met ingang van vandaag kunnen kleine zendingen niet meer geleverd worden. In nauw overleg tussen de ontvanger, klant en onze afdeling Customer Service kunnen nog steeds grotere zendingen naar het Verenigd Koninkrijk worden verstuurd. De mogelijkheden zullen per zending worden beoordeeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service.

Onze excuses voor de genomen maatregelen, maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

18.03.2020 Verhoek Europe | Stopzetten distributie Frankrijk

Graag willen wij u informeren over de volgende ontwikkelingen omtrent het coronavirus. President Macron van Frankrijk heeft deze week een “lock-down” aangekondigd voor een periode van twee weken. Hierdoor komt het gehele land grotendeels stil te liggen.

Deze situatie heeft enorme impact en met ingang van heden kunnen zendingen onder de 2.500 kilogram niet meer geleverd worden in Frankrijk tot nader order. Voor grotere zendingen zijn er op dit moment nog wel mogelijkheden tot levering. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met onze afdeling Customer Service om de mogelijkheden te bespreken. Door deze situatie kunnen levertijden niet gegarandeerd worden. Gezien de snelheid van de huidige ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om de transporttarieven aan te passen. De toeslagen zijn afhankelijk van de situatie en worden per zending behandeld.

Onze excuses voor de overlast en wij wensen u sterkte in deze tijd.

  

18.03.2020 Verhoek Europe | Stopzetten distributie België

Graag willen wij u informeren over de volgende ontwikkelingen omtrent het coronavirus. De Belgische overheid neemt met ingang van vanmiddag 12.00 uur vergaande maatregelen en het land komt in een “lock-down”. Voedingswinkels, apotheken en banken blijven open, maar andere niet-essentiële winkels worden gesloten. Er komt ook een samenscholingsverbod, en burgers zullen ontmoedigd worden om buiten te komen.

Deze situatie maakt het voor Verhoek Europe onmogelijk om de binnenlandse distributie in België uit te voeren en met ingang van heden zijn wij genoodzaakt om deze dienstverlening tot nader order stop te zetten. De afhalingen van goederen bij Belgische klanten zullen nog steeds plaatsvinden voor zover mogelijk. Vanuit onze vestiging in Oostende zijn er nog steeds vertrekken naar het United Kingdom.

Onze excuses voor de overlast maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

17.03.2020 Verhoek Europe | Uitstel afleverstructuur Duitsland

Graag willen wij u informeren over de nieuwe leverstructuur voor fijnmazige distributie van uw (lengte)goederen in Duitsland. In eerdere communicatie is aangegeven dat de nieuwe leverstructuur per 30 maart 2020 van start zou gaan. Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus, zijn wij genoodzaakt om de startdatum tot nader order uit te stellen. Zodra er een nieuwe datum bekend is, zullen wij u hier vroegtijdig over informeren.

Onze excuses voor de eventuele overlast maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

 

16.03.2020 Verhoek Europe | Remboursen

Graag willen wij u informeren over de volgende ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

Om de veiligheid van de chauffeurs te waarborgen, is besloten dat we het fysieke contact met de ontvanger zoveel mogelijk willen beperken.
Als gevolg hiervan zijn wij genoodzaakt om onze dienstverlening aan te passen en met ingang van morgen (17 maart 2020) worden er geen remboursen meer geïnd. Deze maatregel geldt tot nader order. In geval van openstaande rembourszendingen nemen wij contact met u op. 

Onze excuses voor de eventuele overlast maar we hopen op uw begrip in deze moeilijke situatie.

16.03.2020 Verhoek Europe | Update coronavirus

Graag willen wij u verder informeren over de situatie omtrent het coronavirus (COVID-19). Diverse landen in Europa nemen extra voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Italië is inmiddels nagenoeg gesloten voor de buitenwereld en ook Tsjechië is vanaf aanstaande maandag niet meer toegankelijk voor buitenlandse mensen. België heeft de lessen op scholen opgeschort en ook in Duitsland wordt er in een snel tempo steeds meer scholen en kinderdagverblijven gesloten. Het is een kwestie van tijd wanneer andere landen verdergaande maatregelen gaan treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Gezien alle ontwikkelingen, welke in een enorm tempo op elkaar volgen, is het voor ons lastig te bepalen wat de precieze impact van het coronavirus zal zijn op onze dienstverlening in alle verschillende landen die wij beleveren. Wij willen u echter wel aangeven dat we door de ontstane situatie de levertermijnen niet meer kunnen garanderen. Alle collega’s doen alles wat in hun vermogen ligt om de dienstverlening in stand te houden. Steeds meer zendingen kunnen door ons niet geleverd worden als gevolg van gesloten ontvangstadressen. Wij willen u vragen ons hiervan op de hoogte te stellen zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Het crisisteam van Verhoek Europe houdt nauwlettend alle berichtgeving omtrent het coronavirus in de gaten en anticipeert daar tijdig op. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen ter bescherming van onze werknemers en ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus:

·          Strikte toepassing overheidsmaatregelen

·          Extra nadruk op toepassing van hygiëne 

·          Extra schoonmaak Verhoek vestigingen

·          Thuiswerken indien mogelijk

·          Bij vermoedens van ziekte moet de werknemer thuis blijven

·          Gedeelte sluiting van kantoren voor niet-Verhoek medewerkers

·          Chauffeurs worden geacht zoveel mogelijk afstand te bewaren op laad- en losadressen en hygiëneregels toepassen

·          Bezoek aan en van externe partijen zoveel mogelijk verminderen

·          Protocol voor het afhalen van goederen door externe partijen

·          Opzetten operationele scenario’s als gevolg van lockdown van gebieden/landen

 

We hopen op uw begrip in de huidige situatie en houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

10.03.2020 Verhoek Europe | Crisisteam

We would like to inform you of which actions we at Verhoek Europe are taking regarding the coronavirus.

Within Verhoek Europe we have assembled a crisis team that is constanty monitering the situation. They shall continue to follow and carefully scrutinise all major worldwide updates, therefore if it’s needed to inform anyone of any change of events, this shall be done with haste and without delay. Several scenarios have been considered and we are prepared to act swiftly on these if necessary.

At this point, we have implemented strict coronavirus hygiene rules and regulations within Verhoek Europe to guarantee the safety of our employees as much as we possibly can. These hygiene rules and regulations have been implemented in each of our departments, and all our employees are fully aware of them. We have also created a Questions&Answer list with the most common  questions about the coronavirus, and shared this with each of our employees. 
We shall continue to follow all developments closely and if any changes do occure, we shall inform you without hesitation. 
Hopefully we have informed you sufficiently with this notice.